De ce să alegi studiile profesional tehnice ?

             Studiile profesional tehnice oferă posibilitate elevilor de a obține o meserie ,o specialitate într-un scurt timp .

După cel puțin doi ani de studii , aceștea își pot lansa o afacere sau se pot angaja în câmpul muncii.

Deasemenea absolvenții îți pot continua studiile la colegii,universități , în cazul în care doresc să se perfecționeze la un alt nivel.

Învățământul profesional tehnic reprezintă o bună rampă de lansare pentru o carieră de succes.

meserii

Lacatuș instalator tehnică sanitară

  Lăcătuș-instalator tehnică sanitară realizează următoarele activități: Montează sistemele interioare de apă și canalizare Debranșează conductele de apă Demontează segmente de conducte și armăturii uzate Verifică uzarea vizuală a armăturii (ex.lipsa fisurilor, garnituri rezistente la etanșare etc.) Pregătește semifabricatul (ex trasarea, tăierea, filetarea) Montează armăturile și semifabricatele Montează conductele (prin fixare rigidă și flexibilă) ...

Electrogazosudor montator /Tăietor cu gaze

Profesia unui sudor este foarte solicitată pe piață, având în vedere nivelul salarial decent al sudatorilor profesioniști.  Pentru absolvenții de școli profesionale/colegiu fără experiență de muncă, veniturile variază de la 500 $ și la nivel înalt - de la 1000 $ și mai mult. Salariul unui sudor depinde de categoria, nivelul de calificare, locul de muncă…..    Profesia de sudor necesită: producerea  numai produse de calitate; planificarea timpului și a volumului de muncă furnizate; resp...

Cusătoreasă industria confecțiilor

Din cele mai vechi timpuri meseria de croitor era considerată una nobilă. Cei mai pricepuți croitori dețineau ateliere celebre și confecționau îmbrăcăminte pentru marii aristocrați. Astfel, până în prezent, în țări precum Anglia, Italia sau Franța, atelierele de croitorie și design vestimentar sunt considerate etaloane ale eleganței și bunului gust.

Tencuitori

               Tencuitorul pregătește suprafețele elementelor de construcții din zidărie de cărămidă sau beton, în vederea tencuirii ( verifică abaterile, curată, trasează, umezește suprafețele etc.) și execută tencuirea elementelor de construcții prin aplicarea succesivă a mai multor straturi de mortar cu caracteristici fizice și tehnice specifice care să asigure calitatea necesară, o protecție bună și un finisaj corespunzător scopului pentru care această lucrare se realizează…. &...

Forma de inscriere