Lacatuș instalator tehnică sanitară

 

Lăcătuș-instalator tehnică sanitară realizează următoarele activități:

Montează sistemele interioare de apă și canalizare

 • Debranșează conductele de apă

 • Demontează segmente de conducte și armăturii uzate

 • Verifică uzarea vizuală a armăturii (ex.lipsa fisurilor, garnituri rezistente la etanșare etc.)

 • Pregătește semifabricatul (ex trasarea, tăierea, filetarea)

 • Montează armăturile și semifabricatele

 • Montează conductele (prin fixare rigidă și flexibilă)

 • Conectează  sistemului la sursă

 • Verifică  sistemele  de apă, anti-incendii și termice sub presiune

Montează sistemele termice

 • Trasează amplasărea  instalațiilor de încălzire și comunicațiilor (ex. calorifere, podele calde, uscătoare)

 • Asamblează caloriferele

 • Montează caloriferele

 • Montează cazanul în rețea

 • Verifică și reglează  presiunea hidraulică a sistemului

 • Reglează  temperatura în calorifere

 • Montează, după caz, a instalațiilor de încălzire solară

Montează instalațiile și accesoriile sanitare

 • Demontează  instalațiile și accesoriille uzate

 • Asamblează  instalațiile și accesoriile sanitare

 • Fixează instalațiile și accesoriile sanitare în sistem

 • Conectează instalațiile și accesoriile la sursa de apă

 • Verifică funcționărea instalațiilor și accesoriilor în sistem

 • Reglarea mecanismelor instalațiilor și accesoriilor sanitare

Asigură întreținerea sistemelor

 • Verifică vizual starea  asistemelor (ex. scurgeri, porțiuni ruginite etc.)

 • Curăță țevile înfundate

 • Aplică brățări pe conductele fisurate

 • Înlocuiește  garniture de etanșare și presgarniturilor

 • Curăță filtrele

 • Curățarea de calcar a încălzitoarelor

 • Schimbarea elementelor de încălzire

 • Demontează și montează aparatele de măsură și control

 • Spălarea hidropneumatică a sistemelor de încălzire…...