Detalii

Atenție! Atenție!
S-a dat START examenelor de calificare promoția 2023.
Următorul program de formare profesională care a continuat sesiunea examenelor de calificare este: ,, Electrogazosudor montator - Tăietor cu gaze" la data de 14 iunie 2023 cu desfașurarea probei teoretice (testul scris) și proba practică la data de astazi -19 iunie 2023.
Felicitări
 
scumpii noștrii absolvenți electrogazosudori.
Să aveți folos din toate cunoștințele și aptitudinile profesionale acumulate de-a lungul anilor de studii.