Detalii

Atenție! Atenție!
Au luat sfârșit sesiunea examenelor de calificare promoția 2023 în I.P. Școala Profesională din Rezina.
Ultimul program de formare profesională care a încheiat sesiunea examenelor de calificare este: ,, Tencuitor " la data de 20 iunie 2023 cu desfășurarea probei teoretice (testul scris) și proba practică la data de astazi -23 iunie 2023.
Felicitări
 
scumpii noștrii absolvenți tencuitori .
Să aveți folos din toate cunoștințele și aptitudinile profesionale acumulate de-a lungul anilor de studii.